Asociaţia Amicii Rozelor din România

 

Statut, scopuri, realizări, înscriere

 

Asociaţia Amicii Rozelor din România este o organizaţie civilă, nonguvernamentala, apolitică şi cu caracter nonprofit, având ca scop principal al activităţii sale răspândirea în sânul societăţii româneşti contemporane a cunoştinţelor legate de toate aspectele ce ţin de cultivarea trandafirilor. Pentru atingerea acestui scop, asociaţia organizează conferinţe, demonstraţii practice, expoziţii, vizite în ţară şi în străinătate. Are o revistă, numită ROSARIUM, ce apare de două ori pe an, prin care se ţine legătura cu cei aproape 1700 de membri din ţară şi de peste hotare. Finanţarea activităţilor se face din veniturile ce provin din cotizaţii, donaţii şi sponsorizări.

Asociaţia este afiliată la Federaţia mondială a Societăţilor de Roze şi ia parte la congresele organizate de aceasta, având legături cu 23 de asociaţii soră de pe tot globul.

Asociaţia are peste 27 de ani de activitate, putând supravieţui datorită muncii depuse de un nucleu de membri, donatori şi sponsori inimoşi. Prin cele 15 filiale ale sale, a devenit tot mai cunoscută pe plan intern şi internaţional. Dispune şi de o biblitecă valoroasă, cu publicaţii obţinute printr-un program intens de schimburi, care stă la dispoziţia membrilor săi.

 

 

'Rosagold'

 

 

Cotizaţii

 

Persoane fizice în serviciu

20 lei pe an

Pensionar, elevi, studenţi

15 lei pe an

Soţ, soţie, părinte copil

25 lei pe an

Instituţii, Societăţi Comerciale

45 lei pe an

Persoane fizice din străinătate

8 € pe an

Firme din străinătate

15 € pe an

 

Taxa de înscriere

 

Pensionar, elevi, studenţi

3 lei

Persoane fizice în serviciu

5 lei

Persoane juridice

10 lei

 

 

 

 

Pentru inscriere in asociaţie va rugam sa trimiţi un e-mail la adresa amiciirozelor@gmail.com sau sunaţi la secretariat.