Deşi am mai spus că nu voi interveni pentru cotizaţii, nu pot să mă abţin când văd cât de greu membri noştri se decid a trimite cotizaţiile. Aceste întârzieri de 1-2 ani ne crează probleme majore în administrarea fondurilor, a tipăririi revistei, în deplasări ş.a. Nu pot să îmi imaginez cum gîndesc unii în privinţa datoriilor! Eu ştiu un singur lucru: dacă am o datorie faţă de cineva sunt obligat a o stinge în termenul cel mai scurt, altfel nu mă simt în apele mele! Simt o vinovăţie, o delăsare şi încerc o senzaţie de om neserios. Desigur, sunt unii care nu au timp (o dată pe an!) să meargă la poştă sau la o bancă, ceea ce nu poate fi adevărat! Dacă îţi place ceva, de ex. asociaţia rozelor, atunci, dacă vrei, găseşti atâta timp ca să te achiţi de datoria ta principală faţă de ea. Noi care facem chiar şi tumbe ca să îmbunătăţim revista, să-i dăm o „mutră” europeană, s-o scriem, s-o fotografiem, s-o redactăm, fără a pretinde şi primi vreo remunerare pentru aceasta, noi nu merităm nimic, nici atât ca cei care citesc revista să-şi aducă aminte de obligaţia lor elementară, de a plăti cotizaţia modestă, ca revista să poată fi editată pe mai departe?

Spun cu durere aceste lucruri întrucât văd cât de mulţi nu au plătit cotizaţia pe acest an şi ( vreo 100) nici pe anul trecut. Mă folosesc de această posibilitate de a vă reaminti să plătiţi cotizaţia cât se poate de repede pentru ca noi să putem merge mai departe.

Sunt unii şi nu puţini care deşi membri mai vechi ni se adresează cu întrebarea cum trebuie plătită cotizaţia.

Pentru toţi aceşti membri recomand să citească cu atenţie datele noastre bancare, date pe pag. 1 a revistei noastre. Banii se pot trimite pe adresa asociaţiei prin mandat poştal, prin Ordin de Plată bancar, se pot plăti la sediu, la mine, la casieră, la secretară. Telefoanele lor sunt date în revistă, se pot face  programări şi plăţi. Când transferaţi bani prin alte bănci decât Bancpost, trebuie să adăugaţi cotizaţiei şi suma necesitată de transferul respectiv, altfel noi vom primi bani mai puţini decât valoarea cotizaţiei.

Sunt unii membri, certaţi cu etica, care deşi sunt avertizaţi că sunt restanţieri cu 1-2 ani, trimit cotizaţia numai pentru ultimul an nu şi pentru cei precedenţi. Consider acest lucru ca fiind incorect şi nu vreau să aduc şi alte acuzaţii, dar acest lucru trebuie să aibă odată un sfârşit! Vă rog, fiţi atenţi la avertizările noastre.

În cazul în care cineva crede că nu îl mai interesează asociaţia, este rugat să anunţe acest lucru din timp pentru ca noi să nu mai tipărim un număr prea mare de reviste, fapt ce duce la cheltuieli inutile şi păguboase.

Sper ca rândurile de mai sus să trezească din somn pe cei care sunt restanţieri şi că ei vor achita în curând datoria faţă de ei înşişi. 

 

Dr. ing. Stefan WAGNER, Preşedinte